Léčebně-rehabilitační centrum

 • slide-011.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-02.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-03.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-05.JPG

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-06.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-04.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-07.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-08.JPG

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-09.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-10.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

Karlovarské léčivé prameny

Pro potřeby lázeňství se v Karlových Varech využívá 13 minerálních pramenů s teplotou od 30°C do 72°C. Nejznámějším přírodním léčivým zdrojem v celé ČR je karlovarské Vřídlo.

Vřídelní voda patří po chemické stránce mezi hydrouhličitano-chlorido-sírano-sodné teplice neboli termy. Jednotlivé prameny mají prakticky stejný obsah minerálů, liší se pouze teplotou a množstvím kysličníku uhličitého. Vznik, utváření a výstup vřídelní vody a plynu k zemskému povrchu jsou velmi složitými a dlouhodobými přírodními procesy.

Složení minerální vody je světově ojedinělé, stejně jako je ojedinělé její blahodárné působení na lidský organismus. Je využívána k pitné kúře, a k zevním balneacím (koupele, výplachy).

Více o karlovarských léčivých minerálních pramenech na webu Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád.

Seznam léčivých minerálních pramenů

NázevTeplotaMístoČíslo pramenu
Vřídlo A: 72°C
B: 50°C
C: 30°C
Vřídelní kolonáda 1
Pramen Karla IV. 60,5°C Tržní kolonáda 2
Horní Zámecký pramen 64°C Zámecká kolonáda 3
Dolní Zámecký pramen 67°C Tržní kolonáda 4
Tržní pramen 57,2°C Tržní kolonáda 5
Mlýnský pramen 55,6°C Mlýnská kolonáda 6
Rusalčin pramen 50,6°C Mlýnská kolonáda 7
Pramen knížete Václava I. a II. 65,3°C Mlýnská kolonáda 8
Libušin pramen 62°C Mlýnská kolonáda 9
Skalní pramen 53°C Mlýnská kolonáda 10
Pramen svobody 60°C Pavilon v blízkosti Mlýnské kolonády 11
Sadový pramen 47°C Vedle Vojenského lázeňského ústavu 12
Hadí pramen 30°C Sadová kolonáda 15

Složení pramenů

Kationty [mg/l]Anionty [mg/l]
Li 2,91 F 6,45
Na 1699 Cl 598,5
K 93,24 Br 1,398
Cu 0,012 I 0,025
Be 0,065 HS 0
Mg 45,2 SO4 1629
Ca 124,4 NO2 0
Sr 0,48 NO3 0
Zn 0,059 HPO4 0,359
UO2 0,011 HasO4 0,203
Mn 0,098 HCO3 2150
Fe 1,271    
Nedisociované složky [mg/l]
HB02 2,33
H2SiO3 94,81
Celková mineralizace 6450 mg/l
TDS (180°C) 5306 mg/l
pH 6,9
Obsah CO2 813,2
Osmotický tlak 152,5 mOsm
Vodivost (při 20°C) 6,64 mS/cm
Hustota (při 20°C) 1,0035 kg/l
rH 25,7

Přehled:

© 2012 Alžbětiny lázně, a.s.
veškerá práva vyhrazena

Partneři

InfocentrumMMKV