Léčebně-rehabilitační centrum

  • rehabilitace-individualni-telesna-vychova-011.jpg

Individuální léčebná tělesná výchova

Cvičení osob s poruchami pohybového a nervového aparátu, se špatnými pohybovými návyky a držením těla, pod vedením rehabilitačního pracovníka.

Díky individuálnímu přístupu je možné lépe korigovat špatné pohybové návyky.

Cena: 470,- Kč 

Individuální léčebná tělesná výchova je vhodná pro:

  • Úpravu patologických pohybových stereotypů u daného klienta.
  • Korekci vadného držení těla, stoje, chůze.
  • Seznámení se s principy školy zad, fixace správných pohybových návyků při různých životních činnostech.
  • Obecně příznivé ovlivnění bolestí a poruch pohybového systému.

Individuální léčebná tělesná výchova není vhodná pro závažně a akutně nemocné a těhotné.

Individuální léčebná tělesná výchova vás postaví na nohy

Jde o proceduru s aktivním zapojením klienta, který si tímto osvojí správné pohybové návyky, způsob dýchání, chůze, přenášení břemen atd. Fyzioterapeut posoudí, které cviky jsou vhodné pro pravidelné provádění v domácím prostředí a doporučí je klientovi.    

Jak individuální léčebná tělesná výchova probíhá

Na proceduru je nutné mít předpis lékaře. Není třeba zvláštní přípravy, fyzioterapeut si sám určí metodu a cviky, které klient provádí.  

Doba procedury: 20 minut • Individuální léčebná tělesná výchova je léčebná procedura prodejná pouze na doporučení lékaře.

Přehled rehabilitací:

© 2012 Alžbětiny lázně, a.s.
veškerá práva vyhrazena

Partneři

InfocentrumMMKV